"Nhật ký" of LongDict.com

Trang Forum riêng biệt !

NewsPosted by longdict.com Sat, November 08, 2008 14:48:14
Để thuận tiện cho việc chơi trong Forum, hôm nay mình đã viết một trang Forum riêng.

Các Bạn có thể bấm vào nút FORUM ở Menu phía trên hay
ấn vào dòng chữ
[ Six Forums for Discussion ] ngay ở trên 6 nút màu ở Forum
cũng như những dòng chữ khác ngay trên những nút màu này như:
Learn German Online - Discussion Forum
German Vietnamese Translation - Discussion Forum ...

để vào trang Forum riêng biệt.

chúc vui!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.