"Nhật ký" of LongDict.com

Edit - Funktion für Forum - Chức năng chỉnh sửa trong Forum

NewsPosted by longdict.com Thu, November 20, 2008 03:00:56
Hôm nay, sau 8 tiếng vật lộn với các dòng Code, mình đã phát triển thêm chức năng "Edit" cho bài viết trong Forum với những đặc tính sau:
- Tác giả của bài viết có thể sửa bài viết của mình
- Bài viết chỉ sửa được trước khi bước sang ngày mới (tính theo giờ Đức)
- Nút "Edit" sẽ hiện ra bên dưới bài viết hay comment khi mới viết trong ngày.
- Đối với Entry, chỉ chỉnh sửa được nội dung, không chỉnh sửa tựa đề bài.

Chú ý:

LongDict.com được lập trình tối ưu chạy trên Trình duyệt Firefox 3.0 cũng như Internet Explorer 7.0 (8.0) với độ phân giải tối thiểu là 1280x1024.
Nếu bạn chưa cài đặt Firefox 3.0 , xin hãy cài đặt trình duyệt miễn phí này để sử dụng Webseite một cách tối ưu nhất. Bạn hãy xem thông tin của trình duyệt để biết mình đang xài Version mấy.

Ngoài những Trình duyệt trên (ví dụ với IE 6.0) sẽ thể hiện hình dáng LongDict không đúng chuẩn cũng như vài chức năng sẽ bị hạn chế!

Hy vọng chức năng này sẽ giúp các bạn khi viết bị sai lỗi chính tả hay muốn thể hiện khác đôi tí thì có thể chính sửa được ngay sau đó.

-----------------

Heute habe ich eine neue Funktion zum Editieren des Beitrages entwickelt. Mit dieser Funktion kannst du:
- deinen eigenen Beitrag editieren, der gerade innerhalb 24 Stunden erstellt wurde.
- "Edit"-Button wird unter dem Beitrag erscheinen.

Achtung:

LongDict.com wurde nur für Firefox 3.0 sowie Internet Explorer 7.0 (8.0) und Bildschirmauflösung von mindestens 1280x1024 Pixel optimiert.
Wenn du Firefox 3.0 noch nicht installierst, bitte installierst du zuerst diesen kostenfreien Webbrowser, um die Webseite in einer optimalen Qualität zu benutzen.

Mit anderen Browser-Versionen (bspw. IE 6.0) wird LongDict.com nicht in Ordnung dargestellt, und einige Funktionen werden fehlerhaft funktionieren.


----------------


Viel Spass!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.