"Nhật ký" of LongDict.com

Cải tiến trang thông tin của Thành viên

NewsPosted by longdict.com Sun, October 19, 2008 02:30:26

Hôm nay theo ý muốn của vài bạn, mình đã cải tiến thêm thông tin của trang cá nhân Thành viên:

- Khi Thành viên login và vào trang cá nhân sẽ thấy 80 từ vựng mới nhất mà chính thành viên này nhập vào LongDict. Mục đích để giúp mọi người ôn học từ vựng dễ hơn cũng như quản lý chất lượng từ mà chính mình nhập vào. Tất nhiên Thành viên nào nhập ít hơn 80 từ thì chỉ sẽ thấy được số lượng từ nhập vào ít hơn 80 đó.

- Và sẽ thấy 22 tựa đề bài viết trong Forum mới nhất.

- Các bạn nhớ bấm F5 hay nút Refresh!