"Nhật ký" of LongDict.com

tolle neue Suchfunktion - chức năng TÌM TỪ mới trong LongDict

NewsPosted by longdict.com Fri, October 17, 2008 01:18:27
Một tin vui nữa,

Với mục tiêu ứng dụng IT cho việc học ngọai ngữ và tra tìm từ hiệu quả nhất.
Hôm nay mình đã phát triển thêm một chức năng mới rất hay, để giúp các bạn cũng như LongDict họat động hiểu quả nhất.

Chức năng mới từ cách tra từ Đức --> Việt: (mình không làm phần này cho Việt --> Đức, vì đặc thù của tiếng Việt, làm phần này như chiều Đức --> Việt chỉ thêm rối!)

- Trước ngày hôm nay thì khi các bạn tra cụm từ thì đáng tiếc chỉ tra được kết quả đúng khớp 100% với cụm từ đó -> điều này dẫn đến việc hạn chế rất nhiều. Ví dụ: nếu trong LongDict chỉ có "Ich liebe dich" thì khi các bạn tra "ich liebe dich sehr" sẽ không ra kết quả ?!?

- Nhưng từ hôm nay các Bạn có thể tra một cụm từ dài, và kết quả sẽ trả về chuỗi kết quả có kết quả giống với cụm từ tra nhất. Điều này có nghĩa cấu trúc trong câu sẽ được đảo lộn vị trí mà cụm từ đó vẫn sẽ được tìm ra. Và các từ trùng với cụm từ đựơc tra sẽ được tô màu đậm lên!

- Ví dụ:
-> Tra cụm "ich liebe dich so sehr" nếu trước đây sẽ không ra kết quả, nhưng bây giờ thì khác! Các bạn thử tra sẽ hiểu ngay!

- Điều này giúp nâng cao tính hiệu quả rất nhiều! Và giúp cho LongDict có thể có những chức năng tương tự như các trang từ điển Đức - Anh nổi tiếng của Đức như: dict.leo.org, cũng với cách tìm từ tương tự!

- Cơ sở từ vựng mỗi ngày một nhiều cùng thuật toán được tối ưu mỗi ngày, hi vọng một ngày nào đó LongDict sẽ đáp ứng đựơc nhu cầu của mọi người.

Thân