"Nhật ký" of LongDict.com

Mục tiêu chính của longdict.com

NewsPosted by longdict.com Fri, October 17, 2008 01:04:00
2008-07-01 10:23:33

- Xây dựng 1 CSDL Từ điển Đức Việt theo định hướng ví dụ, có nghĩa là đây không phải là một Từ điển với đầy đủ các Từ vựng từ a-z, điều quan trọng là những câu văn được dịch Đức Việt.

- Xin tuyệt đối đừng Copy bất kỳ Từ vựng từ nguồn Từ điển nào hiện có. Vì sẽ không mang lại lợi ích gì khi 2 nguồn trên internet có cùng thể loại và dữ liệu như nhau.

- Hãy cùng xây dựng 1 Cở Sở Dữ Liệu Đức Việt. Bạn hãy tưởng tượng giống mình tìm ở Google, không nhất thiết phải là 1 từ nào, mà bạn sẽ tìm 1 cụm từ, 1 câu văn và kết quả sẽ được trả về.

- Do đó, hãy dịch mọi câu văn có thể được từ báo chí, từ bài học... để làm nguồn dữ liệu thật phong phú khi tra cứu.

- Cùng nhau thảo luận ở 4 Diễn đàn và đóng góp để đây là nguồn Cơ Sở Dữ Liệu Đức Việt thật sinh động chứ không phải chỉ là một Từ điển với mục đích vào tra 1 từ nào đó.

Thân