"Nhật ký" of LongDict.com

Các chức năng còn đang trong giai đoạn phát triển

NewsPosted by longdict.com Fri, October 17, 2008 00:57:13
2008-06-10 11:26:48

- Hiện thời trang Web đã có thể sử dụng với những chức năng chính:.

Như tra từ vựng, sửa từ, thêm từ....

Vì Từ điển hồi xưa không đánh phong tiếng Việt, nên khi tra sẽ cho ra nhiều kết quả, tuy nhiên bạn vẫn có thể tra bằng cả có dấu hay không dấu..

Các chức năng "ăn theo" mùa Euro cũng đã được hoàn tất (vote, comment...).

-Các chức năng như Login, Register sẽ thêm nay mai, và còn nhiều chức năng thú vị khác tạo nên một mạng cộng động sẽ thêm nay mai..

- Chúc mọi người một mùa Euro vui vẻ.